Quay trở lại với loạt bài viết giúp vay tiêu dùng nhanh chóng là bài viết về phí phạt trước hạn đối với hồ sơ vay tín chấp là gì và nó được tính như thế nào.

phi-phat-vay-tin-chap

Tìm hiểu về phí phạt vay tín chấp

Thông thường tâm lý của khách hàng sau khi vay là không muốn bị xếp vào nhóm nợ xấu vay tín chấp và để ngăn ngừa việc đó thì khách hàng không tự tin hoặc lo xa thường chọn thời gian vay tối khá lớn để đề phòng. Tuy nhiên nếu nguồn lực tài chính ổn định hoặc dư giả và bạn muốn tất toán hợp đồng thì việc bị phạt là chuyện bình thường.

Vì sao lại có phí phạt thanh toán hợp đồng?

Để áp dụng một mức lãi suất vay tín chấp dành cho từng đối tượng khách hàng và nhóm sản phẩm, thời gian vay thì ngân hàng, công ty tài chính phải tính toán rất kỹ để vừa thu hồi vốn nhanh cũng như thu lời từ khoản cho vay đó. Đó là lý do mà khách hàng khi quyết định tất toán hợp đồng sớm sẽ phải chịu một khoản phí để bù vào, tất nhiên % phí đó còn tùy từng đơn vị hỗ trợ vay tiêu dùng và cũng nhỏ hơn số lãi mà bạn phải trả thời gian còn lại.
Điều này được nhiều chuyên gia đánh giá là hợp lý và có lợi cho cả bên vay và bên đi vay chứ không bên nào thua thiệt cả.

Phí thanh toán trước hợp đồng tính như thế nào

Có thể bạn không chú ý tuy nhiên đây là điều khoản đã được quy định và có mức phạt cụ thể trong hợp đồng lúc ký kết vay vốn ngân hàng. Và nó được tính theo công thức như sau: Phí phạt trả nợ trước hạn = Tỷ lệ phí phạt * Số tiền còn lại bạn chưa trả.

Ví dụ: Anh C vay của ngân hàng A một khoản tiền là 20 triệu, thời gian vay 24 tháng nhưng đến tháng thứ 15 bạn được hương một khoản hoa hồng hay lợi tức nào đó và muốn thanh toán hết số nợ ngân hàng trước thời hạn. Ngân hàng A quy định phí phạt trên hợp đồng là 5% trên số tiền còn lại.
Số phí phạt vay tín chấp bạn phải trả = Số tiền vay còn lại* tỷ lệ phí phạt = (20,000,000 *15/24 )*5% = 625,000 đ