Trong lần trước chúng ta đã tìm hiểu về quá trình trả nợ vay tín chấp ngân hàng cần lưu ý gì, tiếp tục chuyên mục vay tiền nhanh hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những quy định của Pháp luật về việc không trả nợ vay tín chấp của người đi vay.

Như các bạn đã biết hình thức vay tín chấp ra đời trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn và trì trệ, được thành lập theo quy định tại điều 373 Bộ Luật Dân Sự 2005. Những mãi đến cuối 2013 thì thị trường này mới bắt đầu được biết đến và trở nên sôi động hơn.

quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-vay-tin-chap-khong-tra

Pháp luật quy định thế nào về trách nhiệm của người vay trong trường hợp không trả được nợ ?

Bạn cần biết rằng việc cho vay tiêu dùng phải được quy định rõ ràng về số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay, lãi suất, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người cho vay và người đi vay. Pháp luật hiện khong có quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự với người vay tín chấp nếu không trả nợ vay bởi vì điều này được pháp luật dân sự quy định và điều chỉnh cho phù hợp. Hợp đồng vay tín chấp giữa bạn và ngân hàng được coi là hợp đồng vay tài sản có kì hạn và có lãi theo quy định tại điều 471 BLDS 2005 về

Khi hợp đồng vay đến hạn thì bạn có nghĩa vụ phải thanh toán nợ vay cho ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định tại điều 474 BLDS 2005 về nghĩa vụ trả nợ của bên vay:
“1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả
theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.
5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi
suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ”.

Tức là nếu đến hạn trả nợ mà bạn chưa thể thanh toán thì bên cho vay tiêu dùng tín chấp là ngân hàng/công ty tài chính có thể kiện bạn ra tòa và yêu cầu trả nợ và lãi nếu có đối với khoản vay vốn của bạn.

Cưỡng chế thi hành án

Nếu sau khi bị kiện ra tòa vì không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng vay tài sản mà bị tòa tuyên án phải trả lại tài sản cho ngân hàng/công ty tài chính bạn sẽ buộc phải trả nợ, tuy nhiên nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyên chấp hành. Nếu không thực hiện bạn sẽ bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại điều 7 luật thi hành án dân sự 2008.

Hầu hết các điều ở trên đều được ghi rõ trong hợp đồng vay vốn ngân hàng mà bạn đã ký trước đó, vì vậy bạn cần phải đọc kỹ và tính toán khả năng tài chính phù hợp để trả nợ đúng và đủ khoản vay của mình, tránh trường hợp phải ra tòa làm tốn thời gian và tiền bạc của 2 bên. Nếu cần tư vấn thêm hay gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ Hotrovay24h.com@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.