Hiện nay nhu cầu vay tiêu dùng ngân hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm và mục đích cá nhân của khách hàng tăng khá cao. Nhưng không phải ai cũng có thể vay và đáp ứng đủ điều kiện vay của ngân hàng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu điều kiện vay cụ thể từng sản phẩm cho khách hàng:

ĐIỀU KIỆN VAY TIÊU DÙNG

A. Dành cho khách hàng là cán bộ nhân viên: Có 5 sản phẩm sau

1. Vay qua lương

 • Có độ tuổi từ 21 – 55 (đối với Nữ) và 58 (đối với Nam)
 • Mức lương tối thiểu như sau:
 • 4 triệu VND trở lên áp dụng KH ở HN, HCM, Bình Dương (3.5 triệu trở lên đối với công ty ưu tiên). Đối với khách hàng có KT3 tại Hà Nội + lương < 5 triệu + công ty không thuộc danh sách ưu tiên thì không được vay
 • 4,5 triệu VNĐ đối với khu vực HCM40 (trừ Bình Dương)
 • 5 triệu VNĐ đối với khu vực HN40
 • 3 triệu VNĐ đối với Y tá, Bác sĩ, Dược sĩ và kỹ thuật viên y khoa tại TP.HCM và có 1 năm kinh nghiệm làm việc (Lưu ý: Khách hàng phải làm việc tại các Bệnh viện/cơ sở ý tế thuộc danh sách loại A/B đã được phê duyệt bởi bộ phận Risk của Prudential)
 • Thời gian làm việc tại công ty hiện tại tối thiếu 3 tháng (Đối với K/H ≥25 tuổi) và 1 năm (Đối với K/H dưới 25 tuổi. Nếu KH chỉ mới làm việc tại công ty hiện tại được 06 tháng thì phải chứng minh đã có 02 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trước đó bằng giấy xác nhận công tác (Chú ý: Kinh nghiệm làm việc tại công ty cũ và mới. Kinh nghiệm làm việc phải liên tục, thời gian chuyển tiếp không quá 30 ngày).
 • Đối với Công ty TNHH, TNHH MTV, DNTN của Việt Nam yêu cầu phải thành lập ≥ 3 năm và vốn điều lệ (VĐL) ≥ 5 tỷ. (Trường hợp không kiểm tra hoặc không chứng minh được VĐL ≥ 5 tỷ, yêu cầu Công ty thành lập ≥ 5 năm trở lên). Và đối với Công ty nhà nước, cổ phần, 100% vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh có thể chấp nhận thời gian thành lập 6 tháng trở lên nhưng nếu dưới 3 năm yêu cầu VĐL 9 tỷ trở lên (≥3 năm không yêu cầu VĐL).
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) tối thiểu 6 tháng trở lên.

Lưu ý: Nếu KT3/KT4 chưa đủ 6 tháng hoặc 2 năm bổ sung thêm giấy xác nhận tạm trú để chứng minh. Đặc biệt, Đối với KT4 (Mẫu NK3C/3D), yêu cầu phải kèm thêm giấy xác nhận tạm trú do công an địa phương xác nhận tối thiểu ≥6 tháng hoặc 2 năm dù đã đủ thời gian cư trú trên KT4.

 • Có điện thoại bàn có dây ( lương < 5 triệu) và ≥5 triệu trở lên không dây/ hoặc có dây (nếu chưa có bổ sung lắp)

2. Vay theo hạn mức tín dụng

 • Có độ tuổi từ 21 – 55 (đối với Nữ) và 58 (đối với Nam)
 • Hạn mức tối thiểu của thẻ tín dụng là 15 triệu VNĐ
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) tối thiểu 6 tháng trở lên. Lưu ý: Đối với KT4 (Mẫu NK3C/3D), yêu cầu phải kèm thêm giấy xác nhận tạm trú do công an địa phương xác nhận tối thiểu ≥6 tháng dù đã đủ thời gian cư trú trên KT4. Nếu KT3/KT4 chưa đủ 6 tháng bổ sung thêm giấy xác nhận tạm trú để chứng minh.
 • Có điện thoại bàn không dây/ hoặc có dây (nếu chưa có bổ sung lắp)
 • Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

3. Vay theo bảo hiểm nhân thọ

 • Có độ tuổi từ 21 – 55 (đối với Nữ) và 58 (đối với Nam)
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) tối thiểu 6 tháng trở lên. Lưu ý: Đối với KT4 (Mẫu NK3C/3D), yêu cầu phải kèm thêm giấy xác nhận tạm trú do công an địa phương xác nhận tối thiểu ≥6 tháng dù đã đủ thời gian cư trú trên KT4. Nếu KT3/KT4 chưa đủ 6 tháng bổ sung thêm giấy xác nhận tạm trú để chứng minh.
 • Có kinh nghiệm làm việc ≥1 năm trở lên (Có thể tính cả thời gian làm việc ở công ty cũ và công ty hiện tại, thời gian ngắt quãng không quá 30 ngày)
 • Có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (HĐBHNT)
 • Đối với Khách hàng có hộ khẩu TP.HCM (quan hệ là chủ hộ hoặc con/dâu/rể): hiệu lực HĐBHNT ≥1 năm (Acelife ≥ 2 năm)
 • Đối với Khách hàng cư trú/tạm trú tại HCM, HCM40, Hà Nội, HN40: hiệu lực HĐBHNT ≥ 18 tháng (Acelife không hỗ trợ tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc)
 • Phí bảo hiểm hàng năm ≥1 triệu đối với tất cả các hãng BHNT (Acelife ≥ 2 triệu)
 • Có điện thoại bàn không dây/ hoặc có dây (nếu chưa có bổ sung lắp)

B. Dành cho khách hàng tự doanh (chủ Doanh nghiệp/Hộ Kinh Doanh): Có 04 sản phẩm sau

1. Vay theo hạn mức thẻ tín dụng

 • Có độ tuổi từ 21 – 65 cho cả Nam và Nữ
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) tối thiểu 6 tháng trở lên. Lưu ý: Đối với KT4 (Mẫu NK3C/3D), yêu cầu phải kèm thêm giấy xác nhận tạm trú do công an địa phương xác nhận tối thiểu ≥6 tháng dù đã đủ thời gian cư trú trên KT4. Nếu KT3/KT4 chưa đủ 6 tháng bổ sung thêm giấy xác nhận tạm trú để chứng minh.
 • Hạn mức thẻ tín dụng tối thiểu 15 triệu
 • Có giấy phép đăng ký kinh doanh tối thiểu 2 năm trở lên (Đối với hộ KD: yêu cầu giấy chứng nhận đăng ký KD và giấy chứng nhận đăng ký thuế 2 năm trở lên)
 • Có điện thoại bàn không dây/ hoặc có dây (nếu chưa có bổ sung lắp)

2. Vay theo bảo hiểm nhân thọ

 • Có độ tuổi từ 21 – 65 cho cả Nam và Nữ
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú dài hạn KT3 (bìa màu xanh) hoặc sổ tạm trú dài hạn KT4 (bìa màu vàng hoặc thẻ) tối thiểu 6 tháng trở lên. Lưu ý: Đối với KT4 (Mẫu NK3C/3D), yêu cầu phải kèm thêm giấy xác nhận tạm trú do công an địa phương xác nhận tối thiểu ≥6 tháng dù đã đủ thời gian cư trú trên KT4. Nếu KT3/KT4 chưa đủ 6 tháng bổ sung thêm giấy xác nhận tạm trú để chứng minh.
 • Có giấy phép đăng ký kinh doanh/giấy đăng ký thuế tối thiểu 2 năm trở lên
 • Có Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ:
 • Có hộ khẩu tại HCM – quan hệ là chủ hộ hoặc con/dâu/rể: hiệu lực HĐBHNT≥ 1 năm (Acelife ≥ 2 năm)
 • Có hộ khẩu tại HCM và HCM40: hiệu lực HĐBHNT ≥ 18 tháng
 • Có hộ khẩu tại HN và HN40: hiệu lực HĐBHNT ≥ 36 tháng (HĐBHNT Acelife không chấp nhận đối với HN, HN40)
 • Phí bảo hiểm hàng năm ≥1 triệu đối với tất cả các hãng BHNT. Nhưng bảo hiểm ACE ≥ 2 triệu
 • Có điện thoại bàn không dây/ hoặc có dây (nếu chưa có bổ sung lắp)

LƯU Ý: Khách hàng tại Hồ Chí Minh và Hà Nội (HCM40 và HN40 không áp dụng miễn trừ)
Mã số thuế được miễn trừ trong những trường hợp:

 • Có HĐ BHNT Prudential
 • Thời gian họat động kinh doanh >= 3 năm
 • Điện thoại nhà là loai có dây.
 • Thỏa kết quả thẩm định tại nhà và công ty

Giấy phép đăng ký kinh doanh được miễn trừ trong những trường hợp:

 • Có HĐ BHNT Prudential, AIA, Bao Viet, Manulife
 • Điện thoại nhà lọai có dây
 • Thời gian tính từ lúc HĐBHNT có hiệu lực >= 3 năm.
 • Thỏa kết quả thẩm định tại nhà và công ty

LƯU Ý CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ SỔ KT3:
Trường hợp K.H có Sổ KT3, phải cung cấp ít nhất một số điện thoại bàn của Bố Mẹ ruột hoặc Bố Mẹ vợ/chồng, anh chị em ruột, con cái ruột, dâu, rể, bạn bè thân… đang sing sống cùng tỉnh với Khách hàng (Địa chỉ hộ khẩu của Khách hàng). Số điện thoài bàn có thể là loại có dây hoặc không dây nhưng đầu số phải ở tỉnh và phải liên lạc được.  Nếu không có KT3 vay tín chấp được không?