Sản phẩm cho vay tín chấp ngân hàng là hình thức cho vay được nhiều người chọn lựa khi có nhu cầu về vốn, bởi nó không phải thế chấp bất cứ tài sản đảm bảo nào. Nhưng với khoản vay này người tiêu dùng cần chọn lựa cho mình một mức lãi suất có lợi nhất để tránh rơi vào "ma trận" không thể kiểm soát khả năng chi trả.
lai-suat-vay-tin-chap

Nên chọn mức lãi suất như này nào cho hợp lý khi đi vay

Sản phẩm vay tín chấp có các loại lãi suất nào ?

Đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng (vay tín chấp) các tổ chức có 2 phương án tính lãi suất đối với người vay :

Lãi suất giảm dần (tính trên dư nợ hiện tại) : số tiền phải thanh toán cho lãi suất khoản vay của bạn vẫn tiếp tục giảm dựa trên số tiền gốc hàng tháng được giảm, nguyên tắc là được giảm hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.
Lãi suất cố định (tính trên dư nợ ban đầu) : số tiền phải thanh toán cho lãi suất khoản vay của bạn vẫn không đổi trong thời gian vay, đơn giản chỉ vì số tiền này được tính dựa vào số dư nợ gốc ban đầu.

Lãi suất vay tín chấp cố định (lãi suất gốc)

Đây là mức lãi suất chung cho khoản vay và nó áp dụng đến hết quãng thời gian khách hàng có nhu cầu vay, ở đây khách hàng đi vay vốn tín chấp sẽ được tính lãi suất theo năm (có nghĩa là bao nhiêu % /năm dựa theo dư nợ ban đầu)

Ví dụ: Khách hàng vay tín chấp ngân hàng X số tiền 300 triệu trong 24 tháng, lãi suất 12%/năm: Số tiền gốc phải trả là 12,5 triệu/tháng, và lãi phải trả là 3 triệu. Tổng số tiền lãi phải trả trong 24 tháng là 72 triệu. Tổng số tiền bạn phải trả sau 24 tháng là 372 triệu.

Lãi suất giảm dần

Đây là phương thức được các ngân hàng và người vay lựa chọn nhiều nhất, bởi nó là phương thức trả nợ giảm dần linh hoạt theo phương thức trả góp hàng tháng, ở khoản lãi suất vay tín chấp này khách hàng phải chi trả cho các ngân hàng một khoản tiền bao gồm một phần gốc và lãi (trong đó, lãi suất hàng tháng và tiền gốc sẽ giảm dần theo thời gian). Lãi suất được tính trên số tiền thực tế mà khách hàng còn nợ với ngân hàng.

Cách tính lãi suất giảm dần như sau:

Số tiền phải trả hàng tháng = số tiền vay/thời gian vay + số tiền vay*lãi suất cố định hàng tháng.

Các ngân hàng cho vay tín chấp tiêu dùng thường chọn phương án tính lãi suất giảm dần trong hầu hết các hợp đồng cho vay để hạn chế rũi ro trong việc quản lý thời gian vay của các khách hàng. Đặc biệt hơn nữa ở cách tính lãi suất này sẽ không bị ảnh hưởng về mặt lãi suất trong suốt thời gian vay nếu thị trường có tăng lãi suất.

Khách hàng có quyền tất toán hợp đồng (trả trước hạn). Khi đó khách hàng chỉ phải trả số tiền gốc còn lại cộng với mức phí tất toán hợp đồng là từ 2 – 4 % trên số tiền gốc còn lại.

Khoản vay không tự gia hạn khi kết thúc hợp đồng, khách hàng phải tiến hành tất toán hết khoản vay còn lại khi đăng kí khoản vay mới.